Site menu:

  Miniprofil

 

     Štěpán Albert vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu (SUPŠ) v Brně. Přesto, že ho malířská tvorba doprovází celým životem, vytvořil množství kreseb, medailí, a soch, na kterých v jeho osobité interpretaci již padesát let se objevuje portrét, nevšední děj, krajina a motivy inspirované přírodou.
     Od poměrně čitelných záznamů přírodní skutečnosti časem dospěl až k jejímu radikálnímu zjednodušení na výtvarný znak, který je přetaven v nový smysl,symbol, poselství. Tomuto přístupu otevírá cestu dnes již ve většině svých děl. Křesťanskou kulturu vnímá jako základ evropské kultury a v rámci svých znalostí a možností se snaží na ni navazovat. Je přesvědčen a dokazuje svým uměním, že pomocí ní lze v lidech vyvolat hlubší myšlenky. Je možno se dotýkat až smyslu lidského života a vysvětlovat důležitost správného postoje k životu. Z tohoto důvodu často píše do svých děl texty.

     Textový doprovod je organickou součástí jeho počítačových prací, zvaných digikonů. Vybírá si do nich obsahově takové náměty, kterými, dle jeho přesvědčení a ohlasů diváků, pomůže lidem hodnotněji žít, lépe snášet ba i zkrášlit svůj osud. Mnohokrát dokázal, že jeho přístup a výtvarná ztvárnění jsou s ochotou a vděkem přijímána širokou vrstvou obyvatel.